YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA VE TYYÇ KATALOĞU

MİSYONUMUZ

Yüksek öğretimde kalite güvencesinin en önemli unsurlarından biri de şeffaflıktır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Ders Bilgi Sistemi (EDBS), yüksek öğretimde şeffaflığı sağlamanın yanında eğitimin planlı yapılmasına, program yeterliliklerinin öğrencilere kazandırılmasına, tanınırlılığın sağlanmasına, hesap verilebilirliğe ve hareketliliğin kolaylaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm bunların sonucunda yüksek öğrenimin kalitesini artırarak akademik anlamda yetkin ve piyasada mesleğinin gereğini yapabilen mezunlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak EDBS’nin misyonudur. Bu misyonu gerçekleştirmek ancak EDBS’nin mümkün olan en doğru şekilde hazırlanmasıyla ve eğitim faaliyetlerine yansıtılmasıyla mümkün olacaktır.


BAĞLANTILAR
AB Bologna Süreci
Yükseköğretim Kurulu Bologna Süreci
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Ulusal Ajans