Hakkmzda

Yznc Yl niversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile kurulmutur. Ancak Trkiye'nin dou blgesinde bir niversite kurulmas giriimleri ok nceleri balamtr.
Dnemin Cumhurbakan Atatrk, 1927 ylnda Milli Eitim Bakan Mustafa Necati Bey'i, incelemeler yapmak zere Van'a gndermi; Mustafa Necati Bey'de, Van'da niversite kurulmasn gerekli grmtr. 1928 ylnda, retmen Ferit Nur (Kuran) Bey Van'a gnderilmi ve mevcut ortaokulu liseye dntrerek, kurulmas tasarlanan niversitenin ekirdegini oluturmas istenmitir. Atatrk 1 Kasm 1937'de, BMM a nutkunda, 'Dogu blgesi iin Van Gl Sahillerinin en gzel bir yerinde ilkokulu ve nihayet niversitesi ile modern bir kltr ehri oluturmak yolunda imdiden faaliyete geilmelidir.' demi, bu maksatla, o dnemin Milli Egitim Bakan Saffet Arkan', arazi tespiti iin Van'a gndermitir.
1938 yl Kasm banda BMM a nutkunda, Atatrk 'stanbul niversitesi'nin gelitirilmesi, Ankara niversitesi'nin tamamlanmas ve ark niversitesi'nin yaplan ettlerle tespit edilmi olan esaslar dairesinde, Van Gl civarnda kurulmas hzla ve nemle devam etmektedir' demitir. 11 Haziran 1951 tarihinde, Milli Eitim Bakanlnca, aralarnda Prof. Dr. Afet nan'n bulundugu, 15 kiilik bir heyet oluturulmu ve Dou niversitesi'nin yerinin tespiti iin esasl incelemelere girilmitir. Bu heyet, merkezi Van olacak bir Dou niversitesi'nin kurulmasn; Elazg, Erzurum ve Diyarbakr'da baz faklte ve enstitlerin, Dou niversitesi'ne yardmc ubeler olarak almasn uygun grmtr. Bu sralarda Ankara ve stanbul'daki niversitelerin says arttrlm; zmir, Erzurum, Trabzon, Elaz, Diyarbakr, Sivas, Samsun, Malatya, Kayseri, Eskiehir, Bursa ve Edirne'de yeni niversiteler veya bunlarn ekirdeini oluturacak faklte, yksekokul ve akademiler almtr. Ancak bu dnemlerde Van bu mutlu iller arasna girememitir.
6 Kasm 1981 tarihinde niversitelerimize yeni bir dzen getiren 2447 sayl Yksekgretim Kanununun karlmasndan yaklak 8,5 ay sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayl Yksekretim Kurumlari Tekilat hakknda kanun hkmnde kararname karld. Bu kararname ile yeni niversiteler ald. Bunlarn arasnda Yznc Yl niversitesi de vard. Van'da bir niversite kurulmasn teminen eitli yerel giriimlerde olmutur. 1968 ylnda 'Van niversite ve Yksekokullari Kurma ve Yaatma Dernei' kurulmutur. Bu dernek Tayyar Dabbaolu, Dr. zelik Okayer ve Dr. Ertugrul Yeginaltay'in bakanlnda faaliyetini srdre gelmitir. Dernek, Erzurum Atatrk niversitesi'ne bal bir fakltenin Van'da almasna ve daha sonra ayr bir niversite halinde dntrlmesine aba harcamtr. Bu amala, 1981 ylnda oluturulan bir heyet Ankara'ya gitmi, Devlet Bakan Sayn Kenan Evren tarafndan kabul edilen dernek yelerine, Van'da bir niversite kurulaca mjdesi verilmitir.
niversitemiz, kurulu ve gelimesinde maddi ve manevi katklarda bulunmak, gelip ders vermek vb. ekillerde emei geen herkese minnet ve kran borludur. niversitemiz halen 14 Faklte, 4 Enstit, 11 Yksekokul ve 19 Uygulama ve Aratrma Merkezi ile eitim-retim faaliyetlerini, Van Gl kenarnda kurulmu, ehir merkezine 15 km mesafede olan kampste devam ettirmektedir.