Akademik Danmanlk

NLSANS LSANS
niversitemizde renim gren n lisans ve lisans seviyesindeki rencilere, Faklte/Yksekokul retim yeleri arasndan birer danman grevlendirilir.
Akademik danmanlar, rencilerin baar durumlarn deerlendirerek her yarylda alacaklar derslerin seiminde ve niversite yaamna uyum, mesleki geliim ve kariyer konularnda rencilere danmanlk yaparlar.
Danmanlk hizmetleri niversitemiz tarafndan kabul edilen bir kararlar kapsamnda yrtlr.
LSANSST
Lisansst programlarda ilgili Enstit Ynetim Kurulu tarafndan atanan akademik danmanlar bulunur.
Akademik danmanlar her renciye, ders seiminde danmanlk yapmak zere lisansst programa kabulnden itibaren grevlendirilir. Tezsiz yksek lisans programlarnda kaytl renciler son yarylda hazrladklar dnem projesini akademik danmanlar sorumluluunda yrtrler.
Doktora programlar ile Tezli yksek lisans programlarnda renim gren rencilere ayrca "Tez Danman" atanr. Tez danmanlar, tezli programlardaki yksek lisans rencileri ile doktora rencilerinin hazrlamakla ykml olduklar tezlerini ynetirler.
Tez danmanlar retim yeleri arasndan seilir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanr.