AKTS Dalm

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), renci merkezli, rencinin i ykne dayal bir kredi sistemidir. rencinin bir dersi baaryla tamamlayabilmesi ve belirlenen renim ktlarn elde edebilmesi iin yapmas gereken almalarn tmn (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel alma, snavlar, devler vb.) ifade eden bir deerdir.
Yznc Yl niversitesinde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur. Bir dersin yerel kredisi, dersin haftalk teorik ders saatlerinin tamam ile laboratuar, uygulama, atlye veya stdyolarn haftalk saatlerinin yarsndan oluur.
Balangta kredi transferi iin dnlen bu sistem, kurumsal, blgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanlmaktadr. Not ortalamalarna katlmayaca Senato tarafndan kabul edilen dersler iin kredi saat deeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalk teorik ve uygulamal saatleri belirtilir.
Her ders iin renim ktlarnn belirlenmesinin ardndan, rencilerin baarl olabilmesi ve bu renim ktlarna ulaabilmeleri gerekli olan i yk hesaplanmaktadr.
AKTS kredi dalm iin yaplan almalarda, rencilerin baarl olmak iin ihtiya duyduklar i ykleri ilgili retim grevlileri tarafndan ngrlmtr. rencilerin i yk, her dnem sonunda yaplan deerlendirme anketleriyle llmtr.
YYܒde, rencilerin bir dnemi (snav dnemleri dahil olmak zere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri iin en az 30 AKTS kredisinden baarl olmalar zorunludur. 30 AKTS kredisi, rencilerin dnem ierisinde gerekletirdikleri tm aktiviteleri(ders saatleri, dev, proje, ara snav, final vb.) iine alan 750-900 saat arasnda bir i yk ile ilikilendirilir. 
Arlkl Genel Not Ortalamasnn(GNO) hesaplanmas, rencilerin AKTS kredisi ve notlarna gre yaplr. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notlar rencilerin transkriptlerinde gsterilir.