Genel Kayt Prosedr

Van Yznc Yl niversitesi’nde renim grmek zere renci Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yerletirilen renciler kaytlanacak program iin belirtilen tarihlerde, kesin kayt ilemlerini tamamlamak zere niversiteye bavuruda bulunurlar. Kaytla ilgili tm prosedrler, yazl bir mazeret beyan edilmedike, rencilerin bizzat kendileri tarafndan tamamlanmaldr. Kayt ilemleri, renci leri Daire Bakanl tarafndan yrtlmektedir.
Lisansst programlarda renim grmek isteyen rencilerin, kayt iin gerekli tm belgelerle birlikte ilgili Enstit Mdrl Sekretaryasna dorudan veya online olarak bavurularn yapmalar gerekmektedir.
YY’de renim grmeye hak kazanan yabanc uyruklu renciler, bavurularnn deerlendirilmesinin ardndan web sitesinde ilan edilir. Bu rencilere, vize ilemlerinde kullanlmak zere bir “Kabul Mektubu” hazrlanr. renciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayt tarihleri sresince kayt ilemlerini tamamlamakla ykmldrler.
Uluslararas deiim rencilerinin kaytlar, YY ile partner niversite arasnda imzalanan ikili anlamalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) erevesinde yaplmaktadr. Protokollerde belirtilen koullara gre, deiim rencileri uygun grlen derslere kaytlanarak bir ya da iki dnem YY’de renim grebilmektedir. Dnem sonunda, kaytlanlan tm dersleri notlar ve AKTS kredileriyle gsteren resmi bir transkript renciye teslim edilir.