Genel Kayt Koullar

Trk renciler in
Trkiyedeki herhangi bir yksekretim kurumunda n lisans ve lisans programlarnda renim grebilmek iin, rencilerin, renci Seme ve Yerletirme Merkezi(SYM) tarafndan yaplan ulusal renci seme snavna girmeleri zorunludur. renciler, bu snavdan aldklar puana gre, SYM tarafndan tercihleri dorultusunda bu programlara yerletirilirler. Bunun dnda, Beden Eitimi ve Spor Yksekokulu Beden Eitimi, Eitim Fakltesinin Resim ve Mzik retmenlii Program ile Gzel Sanatlar Fakltesi Resim lisans programlarnda renim grmek isteyen renciler, n kayt yaptrarak niversitemiz tarafndan hazrlanan zel yetenek snavna girmek zorundadrlar. Yksekretim kanununa gre, Meslek Yksekokulu programlarnda renim grmek isteyen renciler, seecekleri n lisans programnn mezun olduklar meslek liselerindeki alanlaryla uyumlu olmas durumunda iki yllk n lisans programlarnda renim grmek zere, snava girmeden bavuruda bulunabilirler. Bu renciler, mezun olduklar meslek lisesinin trne ve genel not ortalamalarna gre SYM tarafndan merkezi olarak yerletirilirler.
Tezli yksek lisans programlar ile doktora programlarnda renim grmek isteyen renciler, SYM tarafndan yrtlen Akademik Personel ve Lisansst Eitim Snavna (ALES) girerek, bu snavdan alacaklar puan sonucunu bavurular esnasnda sunmaldrlar. Uluslararas geerlilii olan GRE (Graduate REcord of Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) snavlar da ALES yerine geebilir. Tezsiz yksek lisans programlarnda renim grmek isteyen rencilerin ALES/GMAT/GRE snavlarndan herhangi birine girmi olma koulu aranmaz.
Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya tezli yksek lisans diplomasna sahip olmas gerekir.
Bavuru sahipleri, ayn zamanda niversiteler tarafndan belirlenen lisansst program kabul koullarn da yerine getirmelidirler.
Tam Zamanl Yabanc Uyruklu renciler in
Trkiyedeki ortaretim (lise) kurumlar dengi olan okullardan mezun olan ve niversitenin belirledii koullar salayan adaylar, Yznc Yl niversitesinde nlisans dzeyinde (2 yllk) Lisans dzeyinde (4 yllk) retim verilen programlar iin ayrlan yurt d kontenjanlarna bavurabilirler.
Ayrca, her hangi bir niversitede renim grenler bir veya iki dnem retim grmek zere misafir renci statsnde YY'ye kabul edilebilirler.
Yurt d kontenjanlardan yabanc uyruklu olanlarn yan sra TC uyruklu olup ortaretiminin tmn yurt dnda tamamlayan adaylar da yararlanabilir.
Her akademik yl iin, yurt d kontenjanlarndan yararlanacak adaylarda aranacak koullar ve kontenjanlar belirlenerek niversitenin web sitesinde http://www.yyu.edu.tr /duyurular adresinde yaynlanr.
Lisansst programlara bavurmak isteyen yabanc uyruklu renciler, blmlere zg kayt kabul koullarn yerine getirmek zorundadrlar. Yurt d kontenjanlarndan yararlanacak adaylarda aranacak koullar ve kontenjanlar belirlenerek niversitenin web sitesinde http://www.yyu.edu.tr/ duyrular adresinde yaynlanr.
Uluslararas Deiim rencileri in
Deiim rencilerin kabul, YY ile partner niversite arasnda imzalanan ikili anlamalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) erevesinde yaplmaktadr. Protokollerde belirtilen koullara gre, deiim rencileri uygun grlen derslere kaytlanarak bir ya da iki dnem YYܒde renim grebilmektedir.
Yatay Gei rencileri in
Herhangi bir yksekretim kurumundan YYܒye yatay gei yapmak isteyen rencilerin Yksekretim Kurumu (YK) tarafndan belirlenen koullar salamalar gerekmektedir. Yatay gei rencilerinin kayt kabulleri, niversite tarafndan belirlenen kontenjanlara gre yaplmaktadr.
Misafir renciler in
Kendi lkelerinde herhangi bir yksekretim kurumunda renim grmekte olan renciler, misafir renci olarak renim grmek zere YYܒye bavuruda bulunabilmektedirler. renciler, bir renci belgesi ve kaytlanmak istedikleri dersleri belirten bir dilekeyle bavurularn iletebilirler. YYܒde eitim dilinin tm programlarda Trke olmas nedeniyle, misafir renci olarak renim grmek isteyenlerin, ders kaytlarndan nce Trke dil yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir.
lgili akademik birim/blmlerin onaynn ardndan renciler kesin kayt prosedrn tamamlamaldrlar.