nceki renimin Tannmas
Yznc Yl niversitesinde renim gren renciler,baz derslerden belirli ynetmelikler erevesinde muaf olabilirler. Baka bir kurumda alnan dersin ieriinin ve kredisinin YY de verilen dersin ieriine uygun olmas ve ilgili faklte/Yksekokul Ynetim Kurulu tarafndan onaylanmas durumunda, renci bu dersten muaf tutulabilir.