Yurt Dndaki renimin Tannmas
Yurt dnda anlamal olduumuz niversitelerde bir ya da iki dnem deiim rencisi olarak renim gren ve geri dnen rencilerin akademik dnemleri ve dersleri Yznc Yl niversitesi tarafndan tamamen tannmaktadr. Erasmus program kapsamnda renci renim Hareketliliinden yararlanmak zere seilen renciler, hareketlilik dnemleri balamadan nce bir renim anlamas hazrlamakla ykmldrler. Bu renim anlamas; rencinin partner niversitede kaytlanaca, her iki kurumun hem kurumsal AKTS koordinatr hem de blm Erasmus koordinatr tarafndan ortaklaa onaylanan dersleri gstermektedir. Buna ek olarak, rencilerin Ders Denklik Tablosu ad verilen bir tablo hazrlamalar gerekmektedir. Bu belgede, rencilerin yurt dnda alacaklar derslerin YYܒdeki edeerleri gsterilerek, yaplacak olan ders transferinin erevesi belirlenmektedir. Deiim dneminin sonunda, rencinin yurt dnda ald dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlaryla birlikte transkriptlerinde gsterilmektedir. rencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yannda Erasmus Program ve ibirlii antlamalar kapsamnda, yurtd niversitelerde alnan ders anlamna gelen EP ksaltmas yer almaktadr.