Mühendislik Mimarlık Fakültesi->MADEN MÜHENDİSLİĞİ
 • MADEN MÜHENDİSLİĞİ
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Doç.Dr. Mutluhan AKIN
  Bölüm Kordinatörü:Yrd.Doç.Dr. Mehmet TÜRKMENOĞLU

  Maden Mühendisliği Bölümümüz madenlerin ekonomiye kazandırılması ve maden işletme konularında yol gösterici olmak ve Doğu Anadolu Bölgemizin ihtiyacı olan donanımlı Maden Mühendisleri yetiştirmek amacıyla 1997 yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm, Cevher Hazırlama ve Maden İşletme Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bilindiği gibi ülkemiz ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesi maden rezervi açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi, mevcut madenlerin işletilmesi ve zenginleştirilmesi için Maden Mühendisliği bölümümüz yeterli bilgi birikimine sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Maden Mühendisliği Bölümümüzde Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Anabilim Dallarında hizmet veren 5 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı bulunmaktadır.