Veteriner Fakültesi->Veteriner
 • Veteriner
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Zafer SOYGÜDER
  Bölüm Kordinatörü:Arş.Gör. Hacı KELEŞ

  Yüzüncü Yıl üniversitesi Veteriner Fakültesi 1982 yılında, Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van’da, ülkemizin altıncı fakültesi olarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Fakültemiz 1983-1987 yıllarında Van’ın Edremit ilçesinde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na ait binada, 1987-1989 yıllarında kampüs alanı içerisinde bulunan prefabrik binalarda, 1989-1992 yıllarında Fen Edebiyat Fakültesi binasında, 1992’den bu güne kampüs alanı içerisinde yaklaşık 7,500 m2 alan üzerine A ve B bloklar olarak kendi binasında hizmet vermektedir. Klinik hizmetlerimiz kampüs alanı içerisindeki, 7300 m2alana sahip binada devam etmektedir. Bugün itibariyle fiziki yapısı, öğretim üyesi kadrosu, araştırma sayısı, doktora/yüksek lisans programları, eğitim kalitesi ve uluslararası ilişkileriyle ülkemizin öncü fakülteleri arasında yer almaktadır. Fakültemizde, 5 Bölüm, 20 Anabilim Dalı bulunmaktadır. 33 Profesör, 13 Doçent, 18 Yardımcı Doçent, 19 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman olmak üzere toplam 83 öğretim elemanına sahiptir. Fakültemiz, bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz ve tüm dünya veteriner hekimliğinin ihtiyacı olan bilgiyi üretme ve uygulamayı, veteriner hekimliği üniversite ruhu içerisinde etik değerlerine bağlı olarak icra etmeyi, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı olmayı, öğrencilerin eğitim-öğretim ve gelişim beklentilerini dünya standartlarında karşılamayı, çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip veteriner hekimler yetiştirmeyi, insanlığın ve tabiatın vazgeçilmez unsuru olan hayvan varlığı, sağlığı, hakları ve verimliliğini hedefleyen, hayvansal ürünlerin kalite ve güvenliği, insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkinin gelişimi ve çevre güvenliği için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinmiştir. Fakültemiz, en kısa süre içinde EAEVE (Avrupa Birliği Veteriner eğitim Kurumu) tarafından akredite olarak uluslararası geçerliliği olan bir fakülte halini almayı, eksikleri gidererek bölge ihtiyaçlarına eksiksiz bir şekilde cevap verebilen bölge de veteriner hekimlik hizmetleri konularında görüşüne başvurulacağı lider bir fakülde konumuna gelmeyi hedeflemektedir. Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zeve Kampüsü 65080, VAN Telefon: 0 432 225 11 28 Fax: 0 432 225 11 27