Erciş Meslek Yüksekokulu->BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
 • BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Ali Bilgin YILMAZ
  Bölüm Kordinatörü:Yrd.Doç.Dr. Ali Bilgin YILMAZ

  Programın amacı, sağlık alanında teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Sektördeki gereksinimleri karşılamak için gerekli bilgi ve beceriyi veren, Öğrencilerin bireysel ve kurumsal performanslarının gelişmesini bilgiye dayandırmalarını sağlayan, Bilgiyi yeni teknoljilerin oluşturulmasına ve mevcut uygulamalarda da entegrasyon sağlayan, Öğrencinin kendini geliştirmesi ve yaşam boyu öğrenmesini destekleyen, Sağlık kurumları; envanterinde görünen tüm tıbbi cihaz, araç-gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını, amaca uygun kullanımını, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışmasını, kalibrasyonlarının yapılmasını ve bünyesinde biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimi kurulumunu yapabilen öğrenciler yetiştiren bir program olmaktır.