Gevaş Meslek Yüksekokulu->Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Reşit ALDEMİR
  Bölüm Kordinatörü:Öğr.Gör. Hacer ARSLAN

  Turizm ve otelcilik sektöründe, özellikle 1980’li yıllardan itibaren hem arz hem de talep hızla artmıştır. Bu artışın gelecekte süreceği de bir gerçektir. Gözle görülür bir hızla çoğalan turistik tesisler ve bu alandaki hizmet kuruluşları artık, yakın çevreden sağladıkları istihdamın yerine nitelikli ve sektöre uygun eğitim almış insan gücüne gereksinim duymaktadır.