Edebiyat Fakültesi->ARKEOLOJİ
 • ARKEOLOJİ
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Doç.Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU
  Bölüm Kordinatörü:Arş.Gör. Sinan KILIÇ.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra gerçekleştirilen eğitim reformları kapsamında ülkenin doğusunda, “Van Gölü sahilinin en güzel yerinde” bir üniversite kurulması düşüncesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 ve 1938 T.B.M.M. açış konuşmalarında dile getirilmiştir. 1951 Haziran ayında Van’a gelen bir heyetin raporunda bu üniversitenin adı “Doğu Üniversitesi” olarak geçmiş, merkezi Van olarak düşünülen bu üniversitenin kurulacak fakültelerinin ilk parçaları arasında bir de “Tarih ve Arkeoloji Bölümü” yer almıştır. Van ‘da 1982 yılında açılan Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bir Tarih Bölümü açılmış, “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü” ise 1990 yılında Doç. Dr. Abdülselam ULUÇAM başkanlığında kurulmuştur. Bu bölüm Yüksek Öğretim Kurumu’nun önerisi doğrultusunda 2000 yılında Sanat Tarihi Bölümü ve Arkeoloji Bölümü olarak ikiye ayrılmıştır. Böylece, daha önce açılmış olan Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Arkeoloji Bölümü’nün içinde yer almıştır. Arkeoloji Bölümü’nün Bölüm Başkanlığı’na 2001 yılında Yrd. Doç. Dr. Aynur ÖZFIRAT atanmış, bu görev 2002 - 2005 yılları arasında Prof. Dr. Veli Sevin’e verilmiş, kendisinin emekliye ayrılması nedeniyle Bölüm Başkanlığı’na yeniden Doç. Dr. Aynur ÖZFIRAT getirilmiştir. Kendisinin üniversiteden ayrılması nedeniyle de, bu görev 2009 yılından bu yana Doç. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU’na devrolmuştur. 2000 yılından itibaren Lisans Üstü program aktiftir. 2008 - 2009 Eğitim Öğretim Dönemi’nde lisans programına başlanmıştır. Bölüm 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Dönemi sonunda ilk mezunlarını vermiştir. 2000 yılından itibaren çok sayıda arkeolojik araştırma projesine imza atılmıştır. Çoğu tamamlanan bu çalışmalar özellikle Van Gölü Havzası ve Türkiye’nin doğusunda gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan Arkeolojik Araştırma Projeleri: 1. Van Bölgesi Tarihsel - Kültürel Varlıklar Envanteri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Başkanlığı Projesi, 2003 – 2005. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Veli Sevin). 2. Doğu Anadolu Yüksek Yaylası ve Transkafkasya Kültürleri Arasındaki İlişkiler Projesi (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, 2002 -2005. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Aynur Özfırat). 3. Kültürel Varlıkların Korunması için Uzay Bilgi Teknolojileri Temelli Akıllı Bir Sayısal Sistem Geliştirilmesi; GAP Bölgesi Örnek Modellemesi ve Çok Disiplinli Uygulaması (Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri) Projesi (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı Ortak Projesi, 2006 - 2007. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hanifi Biber). 4. Van – Kalecik Kazı ve Araştırmaları (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Başkanlığı Projesi, 2004 - 2007. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu). Devam Eden Arkeolojik Araştırma Projeleri: 1. Muş İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Projesi, 2009 – devam ediyor. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hanifi Biber).