Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu->Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Yrd.Doç.Dr. ALİ RIZA KUL
  Bölüm Kordinatörü:Öğr.Gör. HASAN BASRİ ESGÜN

  Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilgili bölümünün dersleri esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilgili bölümünün dersleri ile kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksek Okul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.