Van Sağlık Yüksekokulu->Hemşirelik
 • Hemşirelik
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Ş. İlkay GÜNER
  Bölüm Kordinatörü:Öğr.Gör. Gülden ATAN

  Van Sağlık Yüksekokulu, I.Ulusal Sağlık Kongresi kararları gereği, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla, Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında, 175, 184 ve 185. Sayılı Yüksek Sağlık Şurası kararları doğrultusunda, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 1997/1998 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyetlerine başlamıştır.