Fen Bilimleri Enstitüsü->Peyzaj Mimarlığı ABD
 • Peyzaj Mimarlığı ABD
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Doç.Dr. Şevket ALP
  Bölüm Kordinatörü:Yrd.Doç.Dr. Pınar ASLANTAŞ

  .Günümüzdeki modern peyzaj mimarlığı bilimi, 19.yy. başlarında hızla devam eden sanayi devrimi ve sonrasında ortaya çıkan çarpık kentleşme, doğal kaynakların plansız kullanılması, yaşanabilir ve doğal çevrenin giderek zarar görmesine bir tepki olarak doğmuştur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ise, 2005 yılında Ziraat Fakültesi altında kurulmuştur. Lisans eğitim-öğretim programı henüz açılmamış olan bölümde, 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 1 uzman ile 2014 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi verilmektedir. YYÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, kırsal alan karakterinde olan Van ve çevresindeki illerde, doğal ve kültürel çevrenin korunması ve geliştirilmesi ve bu bağlamda yaşam kalitesinin arttırılması için yapılması gereken, peyzaj planlama ve tasarım eğitimi ve çalışmalarında önemli birimlerin başında gelmektedir.