Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Veteriner Mikrobiyoloji
 • Veteriner Mikrobiyoloji
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Doç.Dr. İsmail Hakkı EKİN
  Bölüm Kordinatörü:Doç.Dr. İsmail Hakkı EKİN

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, çeşitli hayvan türlerinde görülen enfeksiyöz hastalıkların direkt ve indirekt yöntemler ile teşhisi, hastalık etkenlerinin etiyolojik ve moleküler biyolojik özellikleri, epidemiyolojik veriler oluşturmak, enfeksiyonların tedavisi ve korunma-kontrol yöntemleri ile ilgili konularla ilgilenmektedir. Anabilim Dalımızda 2 adet Profesör, 2 adet Doçent, 1 adet Yardımcı Doçent ve 2 adet Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Bu kapsamda, Temel Mikrobiyoloji (I, II), Özel Mikrobiyoloji (I, II), İmmunoloji-Seroloji (I, II), Epidemiyoloji ve Kanatlı Hayvan Hastalıkları (Viral ve Bakteriyel Hastalıklar), Mikoloji ve Mikotik Enfeksiyonlar, Bakteriyel Zoonozlar, bakterilerin fizyolojik, biyokimyasal, antimikrobiyal duyarlılık ve antijenik karakterleriyle ilgili konvansiyonel ve genomik düzeyde çeşitli teorik ve uygulamalı dersler verilemekte ve buna yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bir sınır ili olması nedeniyle kontrolsüz hayvan hareketliliğinin oldukça fazla olduğu Van ve yöresinde, teşhisin kısa sürede yapılması oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle Anabilim Dalımızın temel hedefleri arasında, özellikle zoonoz hastalıkların teşhis süresinin kısaltılması bulunmaktadır. Böylece yöre insanının en önemli gelir kaynağı olan hayvancılık sektörünün gelişmesine bilimsel gerçeklere dayalı önemli katkılar sağlanmaktadır.