Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Dölerme Ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
 • Dölerme Ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Fetih GÜLYÜZ
  Bölüm Kordinatörü:Yrd.Doç.Dr. Barış Atalay USLU

  .Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Doktora programına kayıt yaptıran öğrenci temel üreme süreçlerinin fizyolojisini, anatomisini ve endokrinolojisini öğrenir. Üremeyle ilgili süreçleri inceleyebilir, konuyla ilgili bilimsel literatürü izleyebilecek yeterliliğe ulaşır, ayrıca bir bilimsel çalışma nasıl tesis edilir nasıl yazılır gibi konularda ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olur. Program kapsamında öğrenci aldığı seçmeli derslere bağlı olarak hayvan türlerinde üreme özellikleri ile farklılıklarını inceleyebilir, sperma özelliklerini, uygun tohumlama zamanını bilerek sikluslara müdahale seçeneklerini öğrenir. Yüksek Lisans için 1 adet seniner ve 1 adet tez hazırlar. Doktora için 1 semineri ve 1 tez hazırlamak ve hazırlık aşamasınında dahil olduğu proje veya projeler kapsamında daha ileri düzeyde araştırma tekniklerini öğrenir, bu teknikler hakkında yeterince deneyim edinir.