Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Besin Hijyeni ve Teknolojisi
 • Besin Hijyeni ve Teknolojisi
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Y. Can SANCAK
  Bölüm Kordinatörü:Doç.Dr. Özgür İŞLEYİCİ

  Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 1992 yılından beri Yüksek Lisans, 1996 yılından itibaren de Doktora düzeyinde lisansüstü eğitim vermekte olup, halen Anabilim Dalı kadrosunda bulunan 3 profesör, 2 doçent ve 2 adet de araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. 2013 yılı sonuna kadar Anabilim Dalı’ndan 5 Doktora, 22 Yüksek Lisans öğrencisi eğitim-öğretimlerini tamamlayarak mezun olmuşlardır. Halen Anabilim Dalında 5 Doktora 2 Yüksek Lisans öğrencisi eğitim ve öğrenimine devam etmektedir.