Sağlık Bilimleri Enstitüsü->İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Süleyman KOZAT
  Bölüm Kordinatörü:Prof.Dr. Sıddık KESKİN

  .1982 yılında kurulan İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın öncelikli görevi eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri; bölümün en temel sorumluluğu da öğrencilerin hastalıklardan korunma, teşhis ve tedavileri konularında eğitilmeleridir. Anabilim dalımızda, 4 Profesör, 1 Doçent, 2 Yrd.Doçent ve 2 Arş.Görevlisi ile Doktora ve Yüksek Lisans Eğitim programları ve klinik hizmetleri verilmektedir.