Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Genetik Anabilim Dalı (Veteriner)
 • Genetik Anabilim Dalı (Veteriner)
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Suphi DENİZ
  Bölüm Kordinatörü:Doç.Dr. Muğdat YERTÜRK

  Canlıların tüm özellikleri genler tarafından kontrol edilir.Genlerin yapıları,karşılıklı ilişkileri, morfolojik ve fizyolojik özellikleri kodlayan genler ve etkileşimleri, gen yapısı ve fonksiyonu, gen ekspresyonunun kontrolü, mutasyonlar, rekombinant DNA teknolojisi ve uygulama alanları, populasyon genetiği ve kantitatif genetik ders konularını oluşturmaktadır