Sosyal Bilimler Enstitüsü->ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
 • ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Doç.Dr. Mehmet Zeki DUMAN
  Bölüm Kordinatörü:Arş.Gör. Semra ÖĞRETMEN

  Alman Dili ve Edebiyatı, Van Fen Edebiyat Fakültesinin Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulması ile eş zamanlı olarak açılmıştır. İlk elemanlarını 1980 yılında aldı. 1982 yılındaki Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümleri Batı Dilleri ve Edebiyatları bir bölüm altında toplandı ve Alman Dili ve Edebiyatı bu bölüme bağlı Anabilim Dalı haline dönüştürüldü. 1994 yılında tekrar bağımsız bölüm haline dönüştürüldü.