Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sosyoloji
 • Sosyoloji
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Doç.Dr. Suvat PARİN
  Bölüm Kordinatörü:Yrd.Doç.Dr. M.Zeki DUMAN

  Bölüm Başkanı:Doç. Dr. Suvat PARİN Bölüm Kordinatörü: Yrd.Doç.Dr. M.Zeki DUMAN Misyon: Toplumsal bilimlerin merkezinde yer alan Sosyoloji, sadece entelektüel ve bağımsız bir disiplin olarak değil, akademik ve bilimsel çalışma alanlarıyla da sosyal bilimlerin önemli bir dalıdır. Her ne kadar araştırma konularını toplum ve birey temelinde yoğunlaştırsa da, toplumu meydana getiren yapı, kurum ve değerlerin anlaşılması ve açıklanması noktasında hayati bir işlev görmektedir. Bölümümüz bu çerçevede, genelde Türkiye’nin özelde de Van’ın toplumsal yapısını ve bu yapıdan kaynaklı sorunları incelemeyi amaç edinmiştir. Nitekim gerek lisans gerekse de yüksek lisans programlarında söz konusu sorunları konu edinen ve buna ilişkin sosyolojik araştırma ve projeler yapmayı öngören dersler verilmektedir. Özellikle bölgemize ilişkin; sosyal, ekonomik, politik ve kültürel soru(n)ları bilimsel bir çerçevede ele almak ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini geliştirmek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli sosyologlar yetiştirmek ve saha araştırmaları yapmak suretiyle projeler gerçekleştirmek, bölümümüzün temel misyonlarından birkaçıdır Bölümün Tarihçesi BÖLÜMÜN TARİHÇESİ Bölümün resmi Kuruluş Tarihi : 1994 Bölümün Lisans Eğitimine Başlama Tarihi: 1994-1995 Bölümün Yüksek Lisans Eğitime Başlama Tarihi: 1996-1997 Bölümün Kurucuları: Yrd. Doç.Dr. A.Emre BİLGİLİ – Yrd. Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN Bölümde Bugüne Kadar Görev Yapmış Olan Öğretim Üyeleri: Yrd. Doç.Dr. A.Emre BİLGİLİ, Yrd. Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN, Yrd. Doç.Dr. Neşet TOKU, Yrd. Doç.Dr. E.Yaşar DEMİRCİ, Yrd. Doç.Dr. Cahit BAĞCI, Yrd. Doç.Dr. Halil Rahman AÇAR, Yrd. Doç.Dr. Ahmet Zeki ÜNAL, Doç.Dr. Nuran EROL IŞIK BÖLÜMÜNÜN BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER 1- 1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu 2- 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı: Sosyoloji Günleri-I, (İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlendi) (09-15. 05. 2009). 3- 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı: Sosyoloji Günleri –II (27.05.2010). BÖLÜMÜN YAPMAKTA OLDUĞU AKADEMİK FAALİYETLER 1- 2000-2009 Yılları Arasında Van İlinde Meydana Gelen İntihar ve İntihar Girişimleri Üzerine Psiko-Sosyolojik ve Kültürel Bir Çözümleme, YYÜ BAPB, (Devam ediyor) 2- 2011 Yılında Van ve Erciş’te Meydana Gelen Depremlerle ilgili çalışmalar sürüyor. SOSYOLOJİ TOPLULUĞUNUN ETKİNLİKLERİ 1- XVI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi: 05-07 Mayıs 2010. BÖLÜMDE HALEN GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARI 1.Prof.Dr.M.Ruhi KÖSE 2.Yrd.Doç.Dr.Suvat PARİN, 3.Yrd.Doç.Dr.Birgül KOÇAK OKSEV, 4.Yrd.Doç.Dr.M.Zeki DUMAN, 5.Yrd.Doç.Dr.Selda TUNCER, 6. Arş.Gör.Dr. Berat YOLDAŞ 7.Arş.Gör.Abdulsemet AYDENİZ, 8.Arş.Gör.Sabahat ÖLÇER, 9. Arş. Gör. Meyrem AKDAĞ, 10.Arş.Gör.Atakan BÜKE, 11.Arş.Gör.Gülsevim EVSEL, 12.Arş.Gör. Yasemin AKIŞ, 13.Arş.Gör. İsmail KIRAN, 14.Arş.Gör. Tülay Tekin YILMAZ, 17.Arş.Gör. Mahir KALAYLIOĞLU.