Van Güvenlik Meslek Yüksek Okulu->İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Esvet AKBAŞ
  Bölüm Kordinatörü:Prof.Dr. Esvet AKBAŞ

  Dünyada her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşanmakta, bunun da dünya ekonomisine toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 4’ü kadar bir maliyet oluşturmakta, "Bunun da ötesinde iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2.3 milyon insan maalesef hayatını kaybetmektedir. Çok daha fazla insan ise sakat kalmaktadır. Ülke olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş gücü arzı oluşturmak, çalışanların yaşam kalitelerini yükseltmek, işletmelerimize verimliliği artırmak ve üretim kalitemizi geliştirmek için iş güvenliğini artıracak adımların en başında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tahminlerine göre dünyada 1.2 milyarı kadını olmak üzere 3 milyar civarında bir iş gücü bulunmakta, çalışma hayatında yapılacak her iyileştirmenin dünya üzerindeki herkesi yakından ilgilendirdiğinden çalışma hayatının, istihdam, çalışma şartları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok önemli bileşenden oluşmakta, bu bileşenler arasında iş sağlığı ve güvenliği ayrı bir öneme sahiptir. Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında insan kaynağına ihtiyaç doğmuş ve her geçen gün daha artmaktadır. İnsan kaynağına olan ihtiyaç sebebiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bölgenin ve Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetişmesinde katkıda bulunmak ve programdan yararlanacak mezun sayısını arttırmak amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans Programı" açılmıştır. Tıp, mühendislik ve sosyal bilimlerin tamamını içeren çok disiplinli bir alan olan İş Sağlığı ve Güvenliği programında, bu çok disiplinli karaktere uygun olarak geniş bir yelpazede sunulan derslerle, işletmelerin güvenlik ve sağlık faaliyetlerini yürütebilecek teorik bilgi ile birlikte uygulama tecrübesi kazandırılır.