Eğitim Fakültesi->SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Kemal KAYA
  Bölüm Kordinatörü:Arş.Gör. Selami TANRIVERDİ

  Sosyal Bilgiler dersinin içerdiği bilgi, beceri ve değerleri öğrenmenin yanı sıra, bilimsel düşünceyi benimsemiş, haklarını bilen ve kullanan, ülkesinde ve dünyada yaşananlara karşı insani duyarlılığa sahip, demokrat, laik, Atatürk devrimlerine saygılı, çağdaş öğretmenler yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler, ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu bir vatandaş yetiştirmek amacıyla, Sosyal Bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak öğrencilere toplumsal hayatla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir konu alanıdır. Sonuç olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın temel amacı, ilköğretim okulu 6,7 ve 8. sınıflar için sosyal bilgiler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklara sahip öğretmen yetiştirmektir. Mezunların büyük çoğunluğu bu alanda çalışırken, bir kısmı da özel sektörde görev alabilmektedir. Ana bilim dalında, 3 Yard. Doç. öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır.