İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi->Kamu Yönetimi
 • Kamu Yönetimi
 • Amaç
  Hedef
  Program Yeterlilikleri
  Müfredat Dersleri AKTS Kredileri
  Alınacak Derece
  Kabul Koşulları
  Mezuniyet Koşulları
  Ölçme ve Değerlendirme
  Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı
  Program Çıktıları
  Ders & Program Çıktıları Matrisi
  TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Bölüm Başkanı:Doç.Dr. Ferit İZCİ
  Bölüm Kordinatörü:Doç.Dr. Ferit İZCİ

  Kamu Yönetimi Bölümü, toplum yönetiminin geliştirildiği ve bu alanın bilgisinin üretildiği ve aktarıldığı bir disiplin çerçevesinde eğitim veren bir bölümdür. Kamu Yönetimi Bölümü son yıllarda işlev ve kapsamı genişleyerek sosyal bilimlerin diğer bölümleriyle ilişkisini kuran ve geliştiren yönüyle bu alanda bütünlüklü bir perspektif oluşturan sosyal bilimlerin atölyesi niteliğini kazanmıştır. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre nosyonlarının çoklu ilişkisi içerisinde bütüne yönelik hipotezler geliştirebilen, muhakemeye dayalı doğru düşünme yeteneğini taşıyan bilimsel yöntemlerin alışkanlık haline getirildiği, sosyal analiz yeteneğinin geliştirildiği bir zihniyet ve iklim içerisinde yetiştirileceklerdir. Dört yıllık lisans eğitimi içerisinde öğrencilere özen gösterme alışkanlığı, kendini anlatma ve ifade etme, ayırt etme yeteneği, zihinsel cesaret ve sağlamlık için entelektüel düzey ve momenti sağlam yüksek kalitede eğitim verilmektedir. Kamu Yönetimi Bölümünde oluşturulacak iklim, bilimsel soruların nedenlerini, deneysel ve nedensel bağlantıları araştırıp bulmanın, gerçekler arasındaki ilişkilere bütünlüklü bir biçimde bakmanın yeteneğini ve yetisini geliştirecek akademik bir iklimdir. Bu nedenle Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine yalnızca mesleki formasyon kazandıran bir bölüm değildir. Bunun da ötesinde üniversitenin misyonu olan gerçeği araştırma ve öğrenme sanatının öğretildiği, açık tartışmaların yapıldığı, planlı düşünme ve yaratma yeteneklerinin, kişiliklerin geliştirildiği ortam ve olanaklar bütünüdür. Bu olanaklar ise öğrencileri gerçeğe taşıyacak olan üniversitenin akademik iklimi ve öğretim üyelerinin akademik birikim ve öğreticilik yeteneğidir. Bu yönüyle Bölümün öğretim üyeleri Türkiye’nin en iyi fakültelerinde kariyer yapmış kişilerden oluşmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümünün akademik müfredatı ve programı, dünyadaki yönetim bilimi, siyaset bilimi, kent ve çevre konusundaki tarihsel gelişme ve değişmeleri kuramsal ve bütünlüklü bir perspektif içinde öğretmenin yanı sıra, Türkiye’deki ekonomik, toplumsal ve siyasal olayların değişim ve dönüşüm biçimlerini yine bütünlüklü bir perspektif içinde, bölüm derslerinin birbirleriyle eklemlendiği bir yapı içerisinde öğretilecektir. Çünkü muhakemeye dayalı sağlam ve doğru yargılara varmayı sağlayacak düşünsel eleştiri yeteneklerinin geliştirilmesi, derslerin kendi aralarındaki bağlantısına ve programın bu bütünlüklü yapısına bağlıdır. Kamu Yönetimi Bölümü, kamu yada özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine bu görevleri yerine getirebilecekleri sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki formasyon edindirmektedir. Kamu Yönetimi Bölümü, dinamik ve genç kadrosuyla Van ve çevresinde yeni bir anlayış, yeni bir üslup kazandıracak, anlayış, bölgede toplumsal bilimlerin gelişmesine, akademik yaşama, yeni bir soluk getirecektir. Kamu Yönetimi Lisans Programı; yönetim bilimleri, siyaset ve sosyal bilimler, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri anabilim dallarından oluşmuştur. Bölümümüz programları anabilim dalları konularını kapsayan zorunlu derslerle, öğrencilerimizin 3.sınıftan başlayarak tercih yapabilecekleri çok sayıda seçmeli dersten oluşmuştur. Bölümümüzde 5 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi bulunmaktadır.